E-mail marketing

04 – 05 – 01

Email marketing využíva elektronickú poštu na komunikáciu so zákazníkmi a je jeden z najefektívnejších nástrojov online marketingu. Vďaka Email marketingu dosiahnete zvýšenie zákazníckej lojality, udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a zvýšenie povedomia o vašich službách či produktoch.

O vaše automatizované kampane sa bude starať tím skusených odborníkov s prehľadom v oblasti e-mailingu, GDPR, automizácie a personalizácie obsahu, ale taktiež obsahový špecialista a grafik. Pre komunikáciu vyberieme ten najvhodnejší nástroj, ktorý bude spĺňať kritéria vašej databázy a povahy obsahu.

Email marketing v 7 bodoch:

1. Analýza
Analýza existujúceho stavu e-mailových kampaní.

2. Spustenie
Naštartujeme životný cyklus zákazníka.

3. GDPR
Pripravíme pre vás odosielanie kampaní s ohľadom na GDPR.

4. Návštevníci
Privedieme na váš web čo najviac relevantných návštevníkov.

5. Automatizácia
Kampane zautomatizujeme tak, že sa o ne viac nemusíte starať.

6. Personalizácia
Personalizujeme obsah na základe správania zákazníka, jeho online a offline transakcií, pohybu na webe alebo v e-maily.

7. Segmentácia
Cieľovú skupinu pri odosielaní segmentujeme na základe parametrov kampane.

Zaujímavé štatistiky
o e-mail

marketingu

04 – 05 – 02

64 percent malých firiem využíva e-mailový marketing na oslovenie zákazníkov.

81 perecent B2B marketérov tvrdí, že ich najpoužívanejšou formou obsahového marketingu sú e-mailové bulletiny.

Čo je e-mail

marketing

04 – 05 – 03

E-mail marketing je forma digitálneho marketingu, ktorá spočíva v používaní e-mailov na komunikáciu s existujúcimi alebo potenciálnymi zákazníkmi. Cieľom e-mail marketingu je zvyčajne budovanie vzťahu so zákazníkmi a podpora predaja produktov alebo služieb.

Jedným z najdôležitejších aspektov úspešného e-mail marketingu je budovanie kvalitnej e-mailovej databázy. Táto databáza by mala obsahovať kontakty ľudí, ktorí sa zaregistrovali na vašom webe, zakúpili produkt alebo službu, alebo vyjadrili záujem o vaše ponuky.

Dôležitou súčasťou e-mail marketingu je tiež tvorba kvalitných a relevantných obsahov pre vašich prijímateľov e-mailov. Obsah by mal byť zaujímavý, prínosný a odpovedať na potreby vašich zákazníkov. Pri tvorbe e-mailovej kampane je dôležité mať na pamäti, že čím personalizovanejší e-mail, tým lepšie. Prirodzene, personalizácia by nemala byť iba vloženie mena prijímateľa do e-mailu, ale mala by sa zakladať na údajoch o preferenciách, minulom správaní alebo geografickej polohe prijímateľa.

Ako vytvoriť úspešný e-mail marketing?

Vytvorenie úspešnej e-mailovej kampane môže byť pre mnohých podnikateľov náročné, no existuje niekoľko kľúčových krokov, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť úspech. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžu byť užitočné pri tvorbe úspešného e-mail marketingu:

Zamerajte sa na kvalitnú databázu kontaktov

Najdôležitejšou súčasťou úspešného e-mail marketingu je kvalitná databáza kontaktov. Databáza by mala obsahovať kontakty ľudí, ktorí prejavili záujem o vaše produkty alebo služby, zaregistrovali sa na vašom webe alebo už od vás niečo kúpili. Venujte pozornosť aj tomu, aby mali vaši prijímatelia e-mailov možnosť zrušiť odber a aby ste dodržiavali zákony o ochrane osobných údajov.

Personalizujte obsah e-mailov

Personalizácia obsahu e-mailov môže zvýšiť záujem vašich zákazníkov o vašu značku a vaše produkty. Personalizácia môže byť napríklad vloženie mena prijímateľa do e-mailu, ale aj odoslanie obsahu, ktorý je prispôsobený konkrétnym záujmom alebo potrebám prijímateľa.

Tvorte kvalitný obsah

Kvalitný obsah je rozhodujúci pre úspech vašej e-mailovej kampane. Obsah by mal byť zaujímavý, prínosný a odpovedať na potreby vašich zákazníkov. Môžete použiť rôzne formáty, ako sú napríklad blogy, videá alebo infografiky.

Venujte pozornosť dizajnu e-mailu

Dizajn e-mailu môže mať veľký vplyv na úspech kampane. Venujte pozornosť výberu farieb, písma a obrázkov. Dizajn by mal byť jednoduchý, prehľadný a atraktívny.

Optimalizujte e-maily pre mobilné zariadenia

Väčšina ľudí dnes používa na čítanie e-mailov mobilné zariadenia, preto je dôležité, aby boli vaše e-maily optimalizované pre mobilné zariadenia. E-maily by mali byť prehľadné, jednoduché a responzívne.

Testujte e-mailové kampane

Testovanie e-mailových kampaní vám môže pomôcť zistiť, čo funguje a čo nie. Skúšajte rôzne varianty e-mailov a sledujte, ktoré majú najvyššiu úspešnosť. Testovať môžete napríklad predmetové riadky, obsah e-mailov, čas odoslania, dĺžku e-mailov alebo aj výber cieľovej skupiny. Sledujte výsledky a použite ich na zlepšenie ďalších e-mailových kampaní.

Merajte úspešnosť kampane

Monitorovanie úspešnosti e-mailových kampaní je dôležité pre zlepšovanie vašej stratégie. Sledujte množstvo otvorených e-mailov, kliknutia na odkazy, množstvo konverzií a návratnosť investície. Tieto údaje vám umožnia zlepšiť vaše e-mailové kampane a prispôsobiť ich potrebám vašich zákazníkov.

Aké prvky ovplyvňujú e-mail marketing?

E-mail marketing je ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré môžu mať vplyv na jeho úspech. Medzi tieto faktory patria:

Predmetový riadok: Predmetový riadok e-mailu je prvým, čo zákazník uvidí. Ak je dostatočne zaujímavý a relevantný pre zákazníka, zvýši sa pravdepodobnosť, že si e-mail otvorí.

Obsah e-mailu: Obsah e-mailu musí byť zaujímavý a relevantný pre zákazníka. Mal by sa zaoberať témami, ktoré sú dôležité pre vašich zákazníkov a motivovať ich k akcii.

Grafický dizajn: Vzhľad e-mailu má veľký vplyv na jeho úspešnosť. E-mail by mal byť prehľadný, jednoduchý a vizuálne príťažlivý.

Cieľová skupina: Je dôležité pochopiť, kto je vašou cieľovou skupinou a prispôsobiť obsah e-mailu podľa ich potrieb a záujmov.

Frekvencia odosielania: Frekvencia odosielania e-mailov môže mať vplyv na úspech e-mailovej kampane. Ak odosielate príliš veľa e-mailov, môže to viesť k únave zákazníkov a narušeniu ich dôvery.

Call-to-action: Každý e-mail by mal obsahovať jasný call-to-action, ktorý motivuje zákazníkov k akcii, ako napríklad kliknutie na odkaz alebo nákup produktu.

Testovanie: Testovanie rôznych prvkov e-mailovej kampane, ako napríklad predmetového riadku alebo času odoslania, môže pomôcť zlepšiť jej úspešnosť a prispôsobiť ju potrebám zákazníkov.

Najčastejšie otázky
o e-mail

marketingu

04 – 05 – 04

E-mail marketing môže pomôcť podnikaniu tým, že umožňuje zákazníkom priamo komunikovať so značkou, zvyšuje povedomie o produktoch alebo službách a môže pomôcť zvýšiť predaj a lojalitu zákazníkov.

Úspešnosť e-mail marketingu sa môže merať pomocou rôznych metrík, ako sú napríklad priemerná otvárateľnosť e-mailov, priemerná klikateľnosť, konverzný pomer alebo návratnosť investície.

E-mail marketing je vhodný pre rôzne typy spoločností, od malých podnikov až po veľké korporácie. Je užitočný pre tých, ktorí chcú priamo komunikovať so svojimi zákazníkmi, zvyšovať povedomie o svojich produktoch alebo službách a zlepšovať vzťah so zákazníkmi.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.