SEO optimalizácia

03 – 03 – 01

V konkurenčnom prostredí je webová prezentácia veľmi náročná a osloviť potencionálneho zákazníka je o to ťažšie. Táto služba vám poskytne komplexnú SEO správu (on page/off page), vďaka ktorej sa vaša stránka dostane do pozornosti potenciálnych partnerov a zákazníkov. Optimalizácia je z dlhodobého hľadiska efektívnejšia ako akákoľvek platená reklama. Na web stránku vám privedieme relevantných a cielených zákazníkov, ktorí budú opakovane navštevovať vašu stránku. Nenechajte sa viac prehliadať na internete. Oslovte ľudí z vášho okolia alebo regiónu. Využite našu službu SEO optimalizáciu pre vyhľadávače.

SEO optimalizácia a linkbuilding v 3 bodoch:

1. SEO analýza

Rozšírený podrobný audit stránky z viacerých hľadísk optimalizácie. Výstupný dokument obsahuje navyše konkrétne návrhy vyplývajúce z analýzy súčasného stavu. Získate podrobný návrh komplexnej stratégie, ktorej cieľom je dosiahnuť efektívny web, ktorý vytvára hodnotu, úspešne prezentuje vašu organizáciu a pri vyhľadávaní dosahuje popredné pozície. Na základe auditu vieme určiť správnu stratégiu ako efektívne zviditeľniť vašu stránku na internete. Túto stratégiu vám predstavíme a následne ju náš senior SEO konzultant v krokoch začne realizovať.

2. SEO služby

Vašu stránku upravíme tak, aby jej obsah vyhodnotili vyhľadávače ako relevantný na tie správne (vybrané) kľúčové slová. Privedieme vám relevantnú návštevnosť, a tým zvýšime počet a mieru konverzií. Ďalej postupne získame lepšiu viditeľnosť v neplatenom vyhľadávaní a prekonáme tak konkurenciu v boji o zákazníka. Neustále pre vás budeme hľadať správne portály, kam umiestnime odkazy, čím získame ďalších zákazníkov. Dôležitým faktorom pre SEO optimalizáciu je sociálne hodnotenie stránky, na ktorej kontinuálne pracujeme. Priebežne taktiež analyzujeme a vyhodnocujeme aktivity, ktoré vám budeme pravidelne reportovať.

3. Ciele SEO

  • Zvýšenie relevantnej návštevnosti webovej stránky
  • Zlepšenie pozícií kľúčových slov vo vyhľadávaní
  • Zviditeľnenie vášho webu v Google
  • Budovanie značky a mena na internete
  • Zvýšenie počtu zobrazovaných slov vo vyhľadávaní
  • Zvýšenie počtu relevantných spätných odkazov na váš web
  • Priame oslovenie cieľových skupín zákazníkov
  • Zvýšenie hodnoty webovej stránky

Zaujímavé štatistiky
o

SEO

03 – 03 – 02

68 percent otvorení internetu a jeho následnom používaní začína vyhľadávačom.

60 percent celkového vyhľadávania na Google je cez mobilné zariadenia a postupne toto číslo rastie.

Čo je SEO

optimalizácia?

03 – 03 – 03

SEO optimalizácia pre vyhľadávače (z anglického Search Engine Optimization) je proces zlepšovania viditeľnosti a návštevnosti webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávačov ako Google, Bing, Yahoo a podobne. Cieľom SEO optimalizácie je zlepšiť postavenie webovej stránky v organických (neplatených) výsledkoch vyhľadávačov pre určité vyhľadávacie frázy, ktoré majú súvis s obsahom stránky. Proces SEO optimalizácie zahŕňa viacero faktorov vrátane kľúčových slov, obsahu, technickej optimalizácie, odkazov a sociálnych signálov. Správne implementovaná SEO optimalizácia môže viesť k zvýšeniu návštevnosti a zlepšeniu konverzie webovej stránky, čím môže pomôcť zlepšiť výkon podniku.

Ako vytvoriť kvalitnú SEO pre vyhľadávače?

Existuje mnoho spôsobov, ako vytvoriť kvalitnú SEO pre vyhľadávače. Tu je niekoľko návodov, ktoré by vám mohli pomôcť:

Identifikujte kľúčové slová

Kľúčové slová sú slová alebo frázy, ktoré používatelia zadávajú do vyhľadávačov. Identifikujte kľúčové slová, ktoré sú relevantné pre obsah vašej webovej stránky a začleňte ich do titulku, popisu a obsahu stránky.

Vytvorte kvalitný obsah

Vyhľadávače preferujú stránky s kvalitným obsahom, ktorý poskytuje hodnotu pre používateľa. Vytvárajte obsah, ktorý je pre vašu cieľovú skupinu relevantný, informatívny a zaujímavý. Obsah by mal byť pôvodný a jedinečný a mal by sa vyhnúť duplikácii obsahu z iných zdrojov.

Optimalizujte meta tagy

Meta tagy, ako sú titulky a popisy, sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania a môžu pomôcť pri zvýšení klikateľnosti. Optimalizujte ich pre kľúčové slová, ktoré ste identifikovali a zabezpečte si, aby boli informatívne a zaujímavé pre používateľov.

Zlepšite technickú optimalizáciu

Technická optimalizácia zahŕňa rôzne faktory, ako sú rýchlosť načítania stránky, mobilita, štruktúra URL a odkazy. Zabezpečte, aby bola vaša webová stránka rýchla, responzívna pre mobilné zariadenia a mala prehľadné a zrozumiteľné URL adresy.

Získajte spätné odkazy

Spätné odkazy sú odkazy z iných webových stránok pre vašu stránku. Vyhľadávače berú do úvahy počet a kvalitu spätných odkazov pri hodnotení webových stránok. Získajte kvalitné spätné odkazy tým, že budete tvoriť kvalitný obsah, budujte autoritu svojej značky a aktívne sa zapájajte do online komunity.

Monitorujte a analyzujte výsledky

Monitorujte návštevnosť a chovanie používateľov na vašej webovej stránke pomocou nástrojov ako Google Analytics a analyzujte údaje, aby ste mohli identifikovať oblasti, kde môžete zlepšiť SEO. Na základe týchto údajov môžete upraviť svoju stratégiu SEO a zlepšiť výkon svojej webovej stránky. Je tiež dôležité sledovať zmeny algoritmov vyhľadávačov a prispôsobiť svoju SEO stratégiu týmto zmenám.

Aké faktory ovplyvňujú SEO pre vyhľadávače?

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú SEO pre vyhľadávače. Niektoré z týchto faktorov sú:

Kľúčové slová: Kľúčové slová sú dôležitým prvkom SEO. Vyhľadávače používajú kľúčové slová na identifikáciu relevancie stránok pre konkrétne dopyty.

Obsah: Obsah webovej stránky je kľúčovým faktorom pre SEO. Webové stránky s kvalitným, originálnym a relevantným obsahom majú väčšiu šancu na umiestnenie na vyšších pozíciách v SERP (Search Engine Results Page).

Linky: Linkovanie medzi webovými stránkami je ďalším dôležitým faktorom pre SEO. Linky môžu zvýšiť dôveru a autoritu stránky v očiach vyhľadávačov.

Technické faktory: Technické faktory, ako napríklad rýchlosť načítania stránky, optimalizácia pre mobilné zariadenia a použitie správneho kódovania a štruktúry stránky, môžu tiež ovplyvniť SEO.

Sociálne signály: Sociálne signály, ako napríklad zdieľanie, lajknutie a komentovanie obsahu na sociálnych médiách, môžu tiež ovplyvniť SEO.

Lokálne SEO: Lokálne SEO je dôležité pre fyzické obchody a podniky, ktoré chcú získať pozornosť zákazníkov v danom mieste. Faktory, ako napríklad záznam v online katalógoch, hodnotenia a recenzie od zákazníkov a geografická poloha, môžu pomôcť zlepšiť lokálny SEO.

Vek domény: Vek domény môže tiež ovplyvniť SEO. Staršie webové stránky majú často silnejšiu autoritu a dôveru v očiach vyhľadávačov ako nové stránky.

Toto sú len niektoré z faktorov, ktoré ovplyvňujú SEO pre vyhľadávače. Všetky tieto faktory sú dôležité a treba ich brať do úvahy pri optimalizácii webovej stránky pre vyhľadávače.

Najčastejšie
otázky o SEO

optimalizácii

03 – 03 – 04

Pre dobré SEO pre vyhľadávače je potrebné vykonať niekoľko krokov, ako napríklad: identifikovať kľúčové slová a ich umiestnenie na stránke, vytvoriť kvalitný a relevantný obsah, zlepšiť technické faktory stránky, získať kvalitné linky od iných webových stránok a zlepšiť lokálne SEO (ak je to relevantné).

Áno, SEO môže pomôcť pri zvýšení obratu. Keď je webová stránka dobre optimalizovaná pre vyhľadávače, môže sa zlepšiť jej pozícia v SERP, čo môže zvýšiť počet návštevníkov a potenciálnych zákazníkov. Zlepšenie SEO môže tiež zlepšiť dôveru a autoritu stránky, čo môže viesť k väčšiemu konverznému pomeru.

Niektoré z pojmov úzko súvisiace so SEO sú: kľúčové slová, linky, obsah, SERP, organické výsledky, meta popisky, backlinky, PageRank, Google Analytics a Google Search Console.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.