Video reklama

06 – 02 – 01

Čo tak šíriť osvetu vašej spoločnosti prostredníctvom masívnej audiovizuálnej kampane? S nami to zvládnete ľavou zadnou!

Náš tím skúsených filmárov má skúsenosti s videami rôzneho rozsahu i zamerania. Od vnútropodnikových videí až po verejne prezentované reklamy na YouTube, Facebooku či Instagrame.


Zabezpečíme celú produkciu vášho videa – od počiatočnej prípravy scenára, cez produkčnú prácu priamo na pľaci, až po finálnu postprodukciu videa. A to všetko za pomoci najmodernejšej techniky. Ak ste ešte stále na vážkach, tu je niekoľko zaujímavých štatistík zdôrazňujúcich presvedčivé účinky videa vo vašom marketingu a reklame!

Vedeli ste, že … ?

 • výnosy spoločností využívajúcich video rastú o 49 % rýchlejšie, ako tých, ktoré ich nevyužívajú.
 • 79 % spotrebiteľov by si radšej pozrelo video, aby sa dozvedelo niečo o produkte, ako čítali text na stránke.
 • viac ako 2/3 používateľov navštívi webovú stránku firmy po tom, ako si pozrie video na sociálnych sieťach.
 • YouTube je po Googli druhým najpopulárnejším vyhľadávacím nástrojom na svete.
 • výskumy dokazujú, že video 53-krát zvyšuje pravdepodobnosť výsledku na prvej stránke v Googli.

Zaujímavé štatistiky
o video

reklamách

06 – 02 – 02

63 percent marketérov sa zameriava na interakciu s videom, aby merali úspech.

84 percent video marketérov si myslí, že video pomohlo pri generovaní potenciálnych zákazníkov.

Čo je video

reklama?

06 – 02 – 03

Video reklama je typ reklamy, ktorá využíva audiovizuálne prvky na prezentáciu produktu, služby alebo značky. Tento typ reklamy sa zvyčajne vyskytuje na internete a v televízii.

Video reklama sa často využíva na internete, pretože viaceré platformy ako napríklad YouTube, Facebook a Instagram ponúkajú reklamné formáty vo forme videí. Táto forma reklamy môže byť využitá na zvyšovanie povedomia o produkte alebo službe, predstavenie nového produktu, získanie nových zákazníkov a podporu predaja.

Existujú rôzne typy video reklám, vrátane prerušujúcich reklám, ktoré sa objavujú v priebehu sledovania videí, a pre-roll reklám, ktoré sa zobrazujú pred hlavným videom. Niektoré video reklamy sú interaktívne, čo znamená, že divák môže priamo v reklame kliknúť na produkt alebo službu a zistiť viac informácií o nej.

Pri tvorbe video reklamy je dôležité zvoliť správny formát, dĺžku a obsah, ktorý osloví cieľovú skupinu. Zaujímavé, informatívne a dobre vyrobené video môže mať veľký vplyv na zvyšovanie povedomia o značke a podporu predaja.

Ako vzniká video reklama?

Vytvorenie video reklamy je proces, ktorý zahŕňa niekoľko krokov a tímy ľudí z rôznych oblastí.

 1. Cieľová skupina: Prvým krokom pri tvorbe video reklamy je určiť si cieľovú skupinu, pre ktorú bude reklama určená. Zistí sa, kto sú tí ľudia, ktorí by mohli byť zákazníkmi pre daný produkt alebo službu.
 2. Kreatívna koncepcia: Následne sa tvorí kreatívna koncepcia, ktorá bude využitá v reklame. To zahŕňa nápady na obsah a formát reklamy, ktoré sa budú používať na oslovovanie cieľovej skupiny.
 3. Skript: Na základe koncepcie sa tvorí scenár alebo skript pre video reklamu. Tento skript obsahuje text a inštrukcie pre hercov alebo hovoriace osoby, ktoré budú v reklame účinkovať.
 4. Natáčanie: Po vytvorení skriptu sa začína natáčanie reklamy. Toto zahŕňa výber lokácie, kostýmov a dekorácií, ako aj nahrávanie zvuku a obrazu.
 5. Postprodukcia: Po dokončení natáčania sa video reklama upravuje v procese zvanom postprodukcia. Tento proces zahŕňa strihanie videa, úpravy zvuku a pridanie vizuálnych efektov a grafiky.
 6. Distribúcia: Nakoniec sa hotová video reklama distribuuje na rôzne platformy, ako sú televízia, internet alebo sociálne siete.

Je dôležité mať na pamäti, že každá video reklama má svoje vlastné špecifiká a že proces tvorby reklamy sa môže líšiť v závislosti od jej formátu a cieľovej skupiny.

Aké prvky musí obsahovať video reklama?

Video reklama by mala obsahovať niekoľko kľúčových prvkov, ktoré ju robia účinnou a zaujímavou pre jej cieľovú skupinu. Tu je niekoľko prvokov, ktoré by mala každá dobrá video reklama obsahovať:

Získanie pozornosti

Dobrá video reklama by mala mať na začiatku niečo, čo upúta pozornosť diváka a zaujme ho. Môže to byť vtipný úvod, neočakávaná scéna alebo silná vizuálna prezentácia.

Jasná správa

Reklama by mala mať jasnú a zrozumiteľnú správu. Divák by mal byť schopný pochopiť, čo sa reklama snaží predávať alebo aké problémy rieši.

Vizualizácia produktu alebo služby

Video reklama by mala ukázať produkt alebo službu v akcii. To môže zahŕňať zábery produktu z rôznych uhlov, ukázať jeho vlastnosti alebo predstaviť ho v reálnych situáciách.

Emocionálny prvok

Reklama by mala mať emocionálny prvok, ktorý osloví cieľovú skupinu. Toto ísť o humor, dojímavé scény alebo iné prvky, ktoré divákov oslovia.

CTA prvok

Reklama by mala obsahovať jasné volanie k akcii, ktoré zvýši pravdepodobnosť toho, že divák vykoná požadovanú akciu. Môže to byť vyzvanie na návštevu webovej stránky, nakupovanie produktu alebo získavanie ďalších informácií.

Kvalita

Video reklama by mala byť dobre vytvorená a mať kvalitnú produkciu. To zahŕňa vysokú kvalitu zvuku a obrazu, kvalitné osvetlenie a dobrý strih.

Tieto prvky sú dôležité preto, aby bola video reklama účinná a oslovila cieľovú skupinu. Je dôležité, aby každá reklama bola prispôsobená svojmu produktu a cieľovej skupine, pretože každý produkt a cieľová skupina sú rôzne.

Najčastejšie otázky
o video

reklame

06 –  04 – 04

Existujú rôzne typy video reklám, vrátane in-stream reklám, pre-roll reklám, native video reklám a interaktívnych video reklám.

Video reklama funguje tým, že zaujme pozornosť diváka, predstaví produkt alebo službu a vyzve k akcii, ako napríklad nákupu produktu alebo návšteve webovej stránky.

Cieľom video reklamy je zvyšovať povedomie o produkte alebo službe, získavať nových zákazníkov, zvýšiť predaj a podporovať značku.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.