Naming -

01 – 01 – 01

Potrebujete názov pre svoju značku alebo produkt, ktorý bude ľahko zapamätateľný a zaujímavý pre vašu cieľovú skupinu? Pomôžeme vám vytvoriť najlepší názov pre váš biznis.

Naši odborníci využívajú širokú škálu kreatívnych techník a metód, aby vám poskytli originálny a jedinečný názov.

Okrem tvorby nových názvov sa tiež venujeme rebrandingu, vďaka ktorému môžete zmeniť názov vášho biznisu bez straty identity. Táto služba je ideálnym riešením pre malé a stredné firmy, ktoré chcú zaujať svoju cieľovú skupinu a zvýšiť konkurencieschopnosť.

Pri tvorbe nového názvu sa zameriavame nielen na jeho jedinečnosť, ale taktiež na možnosť registrácie ochrannej známky, s čím vám radi pomôžeme.

Zaujímavé štatistiky
o

namingu

01 – 01 – 02

72 percent najlepších názvov značiek sú vymyslené slová alebo akronymy. Slová, ktoré neznamenajú nič iné ako vaše obchodné meno, automaticky zvyšujú silu značky.

Len 18 percent spotrebiteľov tvrdí, že by zmenu názvu značky vnímali pozitívne, čo znamená, že keď svoju značku upevníte, mali by ste sa jej držať.

Čo je

naming?

01 – 01 – 03

Naming alebo tvorba názvu je proces vytvárania názvu pre produkt, značku, spoločnosť, službu alebo inú entitu. Je to kreatívny proces, ktorý vyžaduje poznanie cieľovej skupiny, brandingu a marketingu, ako aj schopnosť vytvárať názvy, ktoré sú jedinečné, relevantné a zapamätateľné.

Tvorba názvu môže zahŕňať rôzne metódy, ako napríklad hľadanie slov, ktoré súvisia s produktom alebo značkou, používanie metafor, abstrakcií alebo narážok. Tvorba názvu môže byť veľmi dôležitá pre úspech produktu alebo značky, pretože dobrý názov môže prilákať pozornosť a vytvoriť pozitívne dojmy u spotrebiteľov.

Je dôležité mať na pamäti, že tvorba názvu je súčasťou väčšieho procesu brandingovej stratégie a zvažovať, ako názov zapadá do celkového vizuálu, hodnôt a posolstva značky.

Ako vytvoriť úspešný názov spoločnosti?

Pri tvorbe názvu spoločnosti je dôležité mať na pamäti niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jeho úspech. Tu je niekoľko tipov na vytvorenie úspešného názvu spoločnosti:

Buďte jedineční: Snažte sa vytvoriť názov, ktorý sa vymyká z radu a je jedinečný. Buďte originálni a vyhnite sa klišé.

Buďte relevantní: Názov by mal byť relevantný pre vašu spoločnosť a odzrkadľovať jej základnú činnosť alebo hodnoty.

Buďte zapamätateľní: Názov by mal byť ľahko zapamätateľný, aby si ľudia dokázali na vašu spoločnosť ľahko a rýchlo spomenúť.

Buďte príjemní: Názov by mal byť príjemný pre ucho a ľahko sa vyslovovať.

Ako postupovať pri namingu – názve spoločnosti?

Pri postupe v namingu spoločnosti môžete zvažovať nasledujúce kroky:

Definujte vaše ciele a hodnoty

Predtým, ako začnete tvoriť názov spoločnosti, je dôležité mať jasno v tom, aké sú vaše ciele a hodnoty. To vám pomôže vytvoriť názov, ktorý bude relevantný a zodpovedajúci vašim cieľom a hodnotám.

Urobte si prehľad konkurencie

Urobte si analýzu názvov vašej konkurencie a zvážte, ako by ste sa mohli vymedziť a vytvoriť jedinečný názov.

Brainstormingujte

Dohodnite sa na brainstormingu s vašimi kolegami alebo obchodnými partnermi, aby ste vytvorili zoznam slov a fráz, ktoré sú relevantné pre vašu spoločnosť.

Vytvorte si presný zoznam kritérií názvu

Vytvorte si zoznam kritérií, ktoré by váš názov mal spĺňať (napr. jedinečný, relevantný, ľahko zapamätateľný atď.), prípadne čo by názov obsahovať nemal.

Testujte a vyhodnocujte

Testujte vytvorené názvy a vyhodnocujte, ktorý z nich najlepšie spĺňa vaše kritériá a ciele.

Ako vybrať správny názov firmy?

Pri výbere správneho názvu firmy by ste mali zvažovať niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť jeho úspech, a to:

  1. Jedinečnosť: Vytvorte názov, ktorý je jedinečný a nezameniteľný s inými spoločnosťami.
  2. Relevantnosť: Názov by mal byť relevantný pre vašu spoločnosť a zrkadliť jej základnú činnosť alebo hodnoty.
  3. Výpovednosť: Názov by mal byť jasný a výpovedný, aby ľudia vedeli, čím sa vaša spoločnosť zaoberá.
  4. Ľahká výslovnosť a zapamätateľnosť: Názov by mal byť ľahko vysloviteľný a zapamätateľný, aby si ľudia dokázali na vašu spoločnosť ľahko a rýchlo spomenúť.
  5. Globálna prípustnosť: Ak plánujete expandovať do zahraničia, zvážte, či je váš názov prípustný v iných jazykoch a kultúrach.
  6. Dostupnosť domény: Predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétny názov, overte si, či je dostupná príslušná doména pre vašu webovú stránku.

Celkovo platí, že názov by mal byť originálny a výrazný, no zároveň by mal zrkadliť hlavné hodnoty a ciele vašej spoločnosti. Je dôležité venovať dostatočnú pozornosť tvorbe názvu, pretože správny názov môže byť veľkým prínosom pre úspech vašej firmy.

Najčastejšie otázky
o

namingu

01 –  01 – 04

Dobrý názov je taký, ktorý je originálny, jedinečný, zrozumiteľný, zaujímavý, zapamätateľný, relevantný, prispôsobivý a dostupný aj ako domény pre vašu webovú stránku.

Existuje niekoľko spôsobov, ako otestovať, či je váš názov dobrý. Otestujte názov na malej skupinke ľudí (priateľov, rodiny alebo zákazníkov). Vytvorte si prieskum na sociálnych sieťach, čím získate reakcie priamo od vašich zákazníkov. Použite A/B testovanie. Porovnajte si viacero rôznych názvov a zistite, ktorý z nich. má lepší výsledok.

Pri tvorbe názvu firmy existuje niekoľko metód, ktoré môžete použiť, a to slovné hračky, metafory, neologizmy, geografické spojenie, kombináciu viacerých slov alebo písmen. Názov však musí byť jednoduchý, ľahko rozpoznateľný a zapamätateľný. Potrebujete poradiť s tvorbou názvu vašej spoločnosti? Neváhajte nás kontaktovať.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.