Firemná identita

01 – 03 – 01

Založili ste si vlastnú firmu, no chýba jej špecifická a ľahko zapamätateľná identita? Dodajte vašej firme charakter, špecifikujte vaše hodnoty a predajte tak vašim zákazníkom emóciu, ktorá im uľahčí rozhodovanie! Vaša vizuálna identita robí veľa pri vytváraní prvého, druhého, ale aj desiateho dojmu vašich zákazníkov. Je to špecifikum, ktoré vás odlíši od konkurencie a zabezpečí vernosť vašich zákazníkov.

Vašu firemnú identitu môžete naplno rozvinúť nielen vo vizuálnych prvkoch vašej spoločnosti (logo, vizitky, obálky, poznámkový blok, zakladač, pečiatky, hlavičkový papier, claim, web prezentácia, reklamné predmety), ale vo všetkých komunikačných výstupoch (public relations, obchodná komunikácia).

Zaujímavé štatistiky
o firemnej

identite

01 – 03 – 02

77 percent spotrebiteľov nakupuje tovar na základe názvu značky a nie názvu produktu.

90 percent spotrebiteľov očakáva podobnú skúsenosť so značkou v rámci vašich marketingových kanálov.

Čo je firemná

identita

01 – 03 – 03

Firemná identita predstavuje celkový obraz a charakter firmy, ktorý sa prejavuje cez vizuálne prvky, zvukové prvky a slovnú komunikáciu. Tento obraz je veľmi dôležitý, pretože vytvára dojem a vnímanie firmy u zákazníkov, zamestnancov a verejnosti.

Firemná identita by mala byť založená na hodnotách, cieľoch a videní firmy. Vytvorenie silnej firemnej identity môže pomôcť firme vytvoriť si konkurenčnú výhodu a zaujať zákazníkov. Firemná identita môže tiež pomôcť firme zvýšiť dôveru zákazníkov a upevniť jej postavenie na trhu.

Aké prvky spadajú pod firemnú identitu?

Pod firemnú identitu spadajú rôzne prvky, ako napríklad logo, farby, typografia, obaly, webová stránka, firemné oblečenie, výkladné skrine, zvukové prvky, ktoré vytvárajú zvukovú identitu firmy a iné vizuálne prvky, ktoré sa používajú v reklamnej a marketingovej komunikácii.

Zvukové prvky, ktoré sa používajú na vytváranie zvukovej identity firmy, sú ďalším dôležitým prvkom firemnej identity. Zvuková identita môže obsahovať zvukový efekt, zvukový logotyp, jingle alebo hudbu, ktoré sú jedinečné pre danú firmu.

Okrem vizuálnych a zvukových prvkov má tiež firemná identita vplyv na slovnú komunikáciu firmy. Slovná komunikácia zahŕňa jazyk, ktorý používa firma vo svojich reklamných kampaniach, na webovej stránke a v komunikácii so zákazníkmi. Slovná komunikácia by mala byť v súlade s celkovou firemnou identitou a mala by reflektovať hodnoty a ciele firmy.

Ako vytvoriť kvalitnú firemnú identitu?

Vytvorenie kvalitnej firemnej identity si vyžaduje veľké úsilie a súlad so stratégiou firmy. Pri vytváraní firemnej identity treba myslieť na to, aby bola jedinečná, prepojená s cieľmi firmy a zaujímavá pre zákazníkov. Pri tvorbe vizuálnych prvkov je dôležité zvážiť farebnú paletu, typografiu a grafický dizajn, ktoré budú reprezentovať firemnú identitu. Dôležité je tiež zvážiť zvukové prvky, ktoré budú prepojené s firemnou identitou a slovnú komunikáciu, ktorá bude v súlade s charakterom a cieľmi firmy.

Je dôležité, aby firemná identita bola konzistentná a prezentovala jednotný obraz firmy vo všetkých kanáloch, kde sa táto identita prejavuje. Takto môže byť firma rozpoznateľná a zaujímavá pre zákazníkov a verejnosť.

Najčastejšie otázky
o firemnej

identite

01 – 02 – 04

Firma by mala mať vlastnú firemnú identitu, pretože tá pomáha zlepšiť jej imidž a zaujať zákazníkov. Silná firemná identita tiež pomáha zvýšiť dôveru zákazníkov a upevniť postavenie firmy na trhu.

Pri tvorbe firemnej identity je dôležité zohľadniť hodnoty, ciele a poslanie firmy. Je tiež dôležité mať jedinečnú vizuálnu a zvukovú identitu a používať ju konzistentne vo všetkých kanáloch, kde sa firma predstavuje a na ktorých pôsobí.

Cena za vytvorenie firemnej identity závisí od mnohých faktorov, ako sú veľkosť a rozsah projektu, požiadavky klienta a profesionálnosť tímu, ktorý na projekte pracuje. Náklady sa môžu pohybovať od niekoľkých stoviek až po tisíce eur.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.