Výkonnostný

05 – 01

Zvýšte okamžite relevantnú návštevnosť vašej stránky!

Neustále pre vás hľadáme nové spôsoby ako vylepšiť kvalitu reklamy a jej cielenosť na konkrétnych koncových zákazníkov. Cieľom reklamných PPC kampaní je maximálna propagácia stránok vo vyhľadávačoch a na veľkom množstve rozličných webových

stránok, formou banerovej reklamy, pri minimalizácií nákladov na jej zobrazenie. Pri kampaniach takéhoto typu sú výsledky viditeľné okamžite a vy sami si môžete nastaviť dĺžku kampane aj samotnú investíciu do nej.

Zaujímavé štatistiky
o výkonnstnom

Zaujímavé štatistiky o výkonnstnom

marketingu

05 – 02

83 percent marketérov si myslí, že marketingová automatizácia generuje viac potenciálnych zákazníkov.

Viac ako 55% marketérov minie aspoň polovicu svojho rozpočtu na generovanie potenciálnych zákazníkov pomocou leadovacej kampane.

Čo je výkonnostný

marketing

05 – 03

Výkonnostný marketing je forma digitálneho marketingu, ktorá sa zameriava na zvyšovanie konverzií a maximalizáciu návratnosti investícií. V podstate ide o prístup, ktorý kladie dôraz na to, ako efektívne dokážu marketingové kampane premeniť návštevníkov webu alebo zákazníkov na platiteľov.

Tento prístup k marketingu je charakterizovaný vysokým stupňom merateľnosti a sledovateľnosti. Výkonnostné kampane sú zvyčajne nastavené tak, aby boli spustené na základe konkrétnych cieľov a merali sa pomocou rôznych analytických nástrojov.

Ako profitovať z výkonnostného marketingu?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete profitovať z výkonnostného marketingu:

  1. Zvýšenie návštevnosti webu - výkonnostné kampane môžu pomôcť zvýšiť návštevnosť vášho webu, čím sa zvýši pravdepodobnosť, že získate nových zákazníkov.
  2. Zvýšenie konverzií - výkonnostné kampane sa zameriavajú na proces, pri ktorom sa z návštevníkov webu stanú platitelia. Zvýšenie konverzií znamená zvýšenie počtu predaja alebo počtu registrovaných užívateľov.
  3. Výrazné zníženie nákladov - výkonnostné kampane sú zamerané na maximalizáciu návratnosti investícií a minimalizáciu nákladov. Tým sa dosahuje efektívne využitie reklamných rozpočtov a zvýšenie ziskov.

Kedy je výkonnostný marketing výkonný?

Výkonnostný marketing sa ukazuje ako výkonný vtedy, keď dosiahne stanovené ciele a poskytuje pozitívnu návratnosť investícií. Jeho efektívnosť závisí od kvality nastavenia a optimalizácie kampane. Je dôležité mať jasnú predstavu o tom, aké konkrétne ciele chcete dosiahnuť a aké kroky treba podniknúť na dosiahnutie týchto cieľov.

Najčastejšie otázky
o výkonnostnom

marketingu

05 – 04

Určenie cieľov výkonnostného marketingu závisí od zamerania kampane, ktoré môžu byť napríklad na zvýšenie návštevnosti, konverzií alebo zisku. Vo výkonnostnom marketingu môžeme merať údaje ako návštevnosť webu, konverznú mieru, náklady na akvizíciu zákazníka alebo návratnosť investícií.

Vo výkonnostnom marketingu môžeme merať údaje ako návštevnosť webu, konverznú mieru, náklady na akvizíciu zákazníka alebo návratnosť investícií.

Výkonnostný marketing zvyšuje výkon tým, že pomáha identifikovať najefektívnejšie marketingové kanály, zlepšuje cielenie a personalizáciu kampaní a optimalizuje konverzné procesy.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.