Tiež ťa zmiatol tento názov a vôbec netušíš, čo ním chcem povedať? Tak si tu správne. Často sa aj v reklamných textoch stretávame so zle použitými slovami, spojkami, príslovkami, ktoré v podstate vyjadrujú niečo iné alebo sa používajú inokedy. Kedy ich teda použiť?

Nechápem to vs. nerozumiem tomu

Ide o jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich slov, ktoré sa používajú nesprávne. Zväčša sa zamieňa to za tomu a v tom prípade sa používa v tvare nechápem tomu, čo vzniklo spojením a skrížením slovies chápať a rozumieť. Takéto spojenia sa síce vyskytujú v slovenčine veľmi často, ale nepatria do spisovnej slovenčiny a ich používanie v oficiálnych a reklamných textoch je chybou. Prečo je to vôbec tak? Vysvetlenie je jednoduché. Sloveso „rozumieť“ sa viaže s tretím pádom – datívom, teda „rozumiem“/“nerozumiem“ tomu. Na druhej strane  „chápať“ sa viaže so štvrtým pádom – akuzatívom, preto vzniká „chápem“/“nechápem“ to. Ak aj vám robia tieto slovesá problém, mám pre vás tip. Sloveso „nerozumiem“ je dlhšie, preto ho spojíme s dlhším – tomu.

prekvapeny vyraz

Keďže vs. nakoľko

A teraz ruku na srdce. Ako často používate a zamieňate slovo „nakoľko“ za „keďže“? Či už je to v bežnej hovorovej reči alebo v písomných či úradných, odborných dokumentoch, ktoré by mali prejsť jazykovou korektúrou, táto chyba sa objavuje skutočne všade. Prečo teda nemožno tieto slová zamieňať? Ako vysvetľuje KSSJ je to takto. V spisovnej slovenčine má slovo „nakoľko“ tri významy:

  1. vyjadruje otázku týkajúcu sa miery: Nakoľko si trúfaš?
  2. uvádza príslov. vetu miery: Každý utekal, nakoľko vládal.
  3. ako podraďovacia spojka uvádza príslov. vetu zreteľa: Nakoľko sa pamätám, nebol tu nikto.

Samozrejme, „nakoľko“ sa okrem „keďže“ zamieňa aj za „lebo“ či „pretože“, ale práve tieto slová sú si synonymami. Nesprávne je teda používanie „nakoľko“ pri uvádzaní príčinnej vety, vtedy používame „pretože“, „keďže“, „lebo“. Príklad:

Nevládze, nakoľko je už starý. – nesprávne

Nevládze, pretože je už starý. – správne

Nakoľko je už zima, treba prikúriť. – nesprávne

Keďže je už zima, treba prikúriť. – správne

prekvapena zena

Kedy vs. keď

A nakoniec prichádzame k tomu, čo vyjadruje aj názov článku. Ako to máte s používaním „kedy“„keď“? Ide o ďalšie veľmi často zamieňané slová, pretože sú si veľmi významovo, ale aj formálne blízke. Preto si poďme ukázať, kedy ich použiť. Je to vtedy.

„Kedy“ používame ako opytovaciu príslovku, ktorá je zameraná na časový úsek. Používame ju teda v otázkach: Kedy prídeš? Opytovacie príslovkové zámeno „kedy“ je tiež možné použiť pri uvádzaní vzťažnej vety predmetovej s časovým významom. To znamená vo vete: Nevie, kedy má prestať. Čo sa týka podraďovacej spojky „keď“, tak tú používame pri uvádzaní vedľajšej vety, ktorá môže byť príslovková časová, príčinná, podmienková či prívlastková s časovým významom. Napríklad:

V ten deň, keď odišiel, pršalo.

Rád si spomínam na časy, keď sme študovali.

Svoju chybu si uvedomil až vtedy, keď na obálke bola napísaná zlá adresa.

prekvapeny

No ako sa hovorí, nikto múdry z neba nespadol a aj ja som si všetky tieto informácie našla.
Ak si aj ty našiel v texte chybu, daj nám vedieť.

Zdroje: TU, TU, TU