Slovenčina sa ako jazyk začala vyvíjať pomerne neskoro. V období, kedy boli okolité národy už samostatné a mali uzákonenú vlastnú reč. V dôsledku vojnových konfliktov, medzinárodného obchodovania, ale aj rozširovanie vplyvu Cirkvi do slovenčiny začali prenikať mnohé slová s pôvodom v cudzích jazykoch. 

 

Mnoho nespisovných slov

Slovenčina je síce ťažký, ale krásny jazyk. Napriek tomu, do našej ľubozvučnej reči preniká nespočetne veľa nespisovných a slangových slov. A ešte viac takých, ktorých pôvod je zahraničný.

 

Nenápadné čechizmy

Najväčším nedostatkom väčšiny staršej generácie Slovákov sú nespisovné čechizmy! Preto sa nemôžeme čudovať, keď nám niekto povie, že ide vyvesiť prádlo, miesto bielizne. Niekto si vyvrtne kotník a nie členok. Poštárka ľuďom nenosí listy, ale dopisy. A gazdinky v receptoch používajú kmín namiesto slovenskej rasce.

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gif what

 

Medzinárodná angličtina

Zatiaľ čo vyjadrovanie staršej generácie je ovplyvnené češtinou, mladí ľudia využívajú poslovenčené verzie anglických slov. Tie sú slangové, teda aj spisovné. Alebo minimálne prijateľné.

Ak si myslíte, že slová anglického pôvodu prenikajú do slovenčiny len v súčasnosti, nie je to tak. Niekoľko desaťročí, ba priam storočí, v bežnej komunikácií používame slová ako víkend, pulóver, kovboj alebo oukej. Tieto slová bežne používame v prirodzenom verbálnom i písomnom prejave a sú spisovné. Mnoho ľudí však ani len netuší, že nepochádzajú zo slovenčiny.

Pod vplyvom sociálnych médií sa do slovenčiny pomerne rýchlo a efektívne dostáva nespočetne veľa anglických slov, ktoré v slovenčine nemajú ekvivalent alebo sa vysvetľujú veľmi zložito. Všetci milovníci určite vedia, že hejteri budú vždy nenávidieť a naháňať followerov nie je žiadna sranda. Zamestnanci zasa pracujú v officoch a neradi by dostali negatívny feedback.

 

Súvisiaci obrázok

 

Rôznorodosť jazykov

V slovenčine existuje mnoho slov s pôvodom v nemeckom jazyku. Určite viete, kto je rytier, máte svoju obľúbenú farbu a radi chodíte na jarmok. Pod vplyvom prenikanie rôznych kultúr a národov kade tade po svete, naša reč disponuje aj francúzskymi slovami. Páni chcú mať dom s garážou a manželku s príťažlivou siluetou, ktorá sa rada skrášľuje, napríklad pomocou rúžu. Podobne ako anglické slangové slová, aj tieto výrazy sú spisovné, len majú zahraničný pôvod.

Najväčší vplyv na náš verbálny a písomný prejav má práve čeština. Aj preto sme na koniec nášho článku pripojili najčastejšie nespisovné slová používané v slovenčine. Robíte najčastejšie chyby v slovenčine aj vy?

 

 

NESPRÁVNE vs. SPRÁVNE

NESPRÁVNE vs. SPRÁVNE

alergológ, alergologička − alergiológ, alergiologička
aloe (gréc.) − aloa
blahodárny − blahodarný
blomba − plomba
botník (čes.) − topánkovník
cop (čes.) − vrkoč
deleno − delené
detský kočiar − detský kočík
dokazovací materiál − dôkazný, dôkazový materiál
dopis – list
dopoludnie – predpoludnie
doprovod (čes.) − sprievod, sprevádzanie
dres (kuchynský) − drez, ale: dres = časť šport. úboru
dvestý − dvojstý
dvetisíci − dvojtisíci
fénovať − sušiť (vlasy)
guličkové pero (čes.) − guľkové, guľôčkové pero
habsburgský − habsburský
hranolky (čes.) − hranolčeky
chovanie – správanie
chválabohu − chvalabohu
jednať − konať, robiť, počínať si, zaobchádzať
jednorázove − jednorazovo
kapesník – vreckovka
kareláb – kaleráb
kľud – pokoj
kmín – rasca
krabica – škatuľa
kukátko – priezor
lízatko – lízanka
los – žreb
mať dopad − zasahovať, vplývať
mlsný (čes.) − maškrtný
mravenčia práca – mravčia práca

 

mrkať – žmurkať
nachladnúť – prechladnúťnápodobne (čes.) − podobne
naviac − navyše, nadmieru, popritom, pritom, okrem toho, zároveň, k tomuobtiaž − ťarcha; ťažkosť, ťažoba
odstavec – odsek
okamžik – okamih
okopírovať – odkopírovať
ovšem – pravdaže, predsa
parapeta − parapet
perináč − perinák, periniak
petržel – petržlen
poloostrov − polostrov
poľovnícky − poľovný (lístok, pes)
pomazánka – nátierka
porcovať − porciovať
potencionálny − potenciálny, možný
pozbierať − pozberať (úrodu)
predsedkyňa – predsedníčka
prehlásenie – vyhlásenie
prechod − priechod (pre chodcov)
prídite! − príďte!
prepážka – priehradka, priečinok
rameno – plece
razítko – pečiatka
rohlík – rožok, rožtek
rozospalý − rozospatý, rozospaný
salám – saláma
sebechvála – samochvála
strúhatko – strúhadlo
súčastný – súčasný
tématický – tematický
tlačítko – tlačidlo
zadĺžiť sa − zadlžiť sa
zbytok – zvyšok