Neuroveda obsahuje špecifické koncepty, ktorými možno poskytnúť spotrebiteľom viac relevantný a užitočný obsah. Pozrime sa, ako môžno tieto koncepty využiť, aby posilnili svoje marketingové aktivity videa.

Neurovedu je možné definovať ako vedecké štúdie nervového systému. Je to komplexný odbor, ktorý je považovaný za interdisciplinárnu vedu, teda spolupracuje s ostatnými oblasťami ako je chémia, počítačové vedy, inžinierstvo a mnoho ďalších. V neposlednom rade spolupracuje aj so samotný marketingom.

1. Riadenie emócií

Emócie bývajú často prvým krokom ako sa spojiť so svojimi zákazníkmi či partnermi. Video s vhodným obsahom je efektívnym nástrojom pre vyvolanie emócií u spotrebiteľa, ktoré mu napomáhajú urobiť želané rozhodnutia. Tento cieľ je možné dosiahnuť použitím rôznych techník pri tvorbe animovaného videa, ako napríklad správnym zvolením dizajnu postáv, hudobnými kulisami či príbehom videa.

2. Novinka, chyba, nejednoznačnosť a pohyb sú štyri spôsoby, ako upútať pozornosť

Naše mozgy sú už zo svojej podstaty priťahované k novinkám. Chyba je atraktívna, pútavá a často neodolateľná. Ľudský mozog je postavený na hľadaní odpovedí a riešení záhad, preto je aj nejednoznačnosť dobrou cestou. Dávať pozor na pohyb je súčasťou našej DNA! Marketingové videá sú skvelou alternatívou ako okamžite prilákať pozornosť publika. Mimochodom, vedeli ste, že tlačidlo Play je považované za najsilnejšiu “výzvu k akcii”?

3. Pri prezentácii vášho produktu použite toľko zmyslov koľko je len možné

Multisenzoriálny vplyv pomôže vybudovať a prehlbovať emocionálny zážitok diváka ešte hlbšie. Majte na pamäti, že človek bol naprogramovaný dávať pozor najmä na pohyb a hluk. Pri sledovaní videa sú zmysly ako počúvanie a sledovanie aktivované súčasne, čo len potvrdzuje efektivitu marketingového videa, ktoré predstavujú dokonalý audio vizuálny mix.

4. Konzistencia značky

Rôznorodosť kľúčových prvkov videa je veľmi dôležitá –  pomôže vám vybudovať svoju značku a maximalizovať interakciu. Preto je dôležité podotknúť významnosť korporátnych farieb v rámci celého videa. Práve tak bude cieľová skupina schopná rozoznať, že za daným videom stojíte vy.

5. Staré nudí. Inovovať sa oplatí

Občas sa treba zamyslieť, ako možno dosiahnuť viac inovatívny a kreatívny prístup či ako sa vyhnúť staromódnosti. Práve tvorba marketingového videa je cestou ako priblížiť svojho diváka k novému levelu marketingu, a zároveň posilniť povedomie o značke a vystupovať ako spoločnosť, ktorá sa zameriava na potreby svojho klienta.