Ako zvýšiť dosah a počet kliknutí na Facebook reklamu – A/B test

Obsah

Jediným spôsobom, ako skutočne zistiť, či vaša reklama dosahuje najvyššiu účinnosť, je testovanie viacerých verzií tej istej reklamy. Cieľom nášho testovania bolo zistiť, akú veľkosť textu používať v príspevkoch na Facebooku, či používať CTA button a ako veľmi ovplyvňuje 20%-né obmedzenie textu v obrázkoch samotný dosah a výsledné KPI.

A/B testovanie

Testovanie A/B (split test) je možné aplikovať na takmer všetko: e-maily, vstupné stránky, názvy blogových príspevkov a samozrejme reklamy na Facebooku. Dobrá analýza môže viesť k drastickým vylepšeniam návratnosti investícií, dokonca až 10x!

Otestovať je možné všetko a dokonca aj menšie prvky, môžu výrazne zlepšiť marketingový výkon. Tu je niekoľko príkladov najbežnejších split testov:

  • Farby kľúčových prvkov, ako je tlačidlo Call To Action
  • Obrázky alebo video
  • Výzva na akciu (zaregistrujte sa a čítať viac!)
  • Pozícia prvku (registračný formulár na ľavej alebo pravej strane stránky)
  • Zacielenie na publikum (pohlavie, vek, miesto)

AB testovanie

 

Hypotézy aka kto má pravdu

Správanie spotrebiteľov na sociálnych sieťach sa mení každým dňom, a preto práve testovanie prináša rýchle riešenie zistiť o čom len polemizujete. Niekomu sa páčia tlačidlá, niekomu väčšie texty, no každá téma a skupina fanúšikov sú odlišné. Nedá sa paušalizovať, že naše zistenie je to jediné správne, no na danú cieľovú skupinu a tému sme zistili odpoveď na nasledovné otázky:

  • Používať nadpisy a text v obrázkoch?
  • Akú veľkosť textu používať?
  • Znižuje obmedzenie Facebooku na 20% obsahu textu v obrázku skutočne aj výsledky?
  • Používať CTA tlačidlo v obrázkoch?
  • Ktorá farba tlačidla je úspešnejšia vo FB príspevkoch?

Samotné testovanie

Testovali sme rôzne štýly a veľkosti textov v obrázku, no na začiatku sme museli zjednotiť parametre, ktoré pri testovaní ovplyvňujú výsledok. Ako prvé sme vytvorili testovaciu cieľovú skupinu. V našom prípade sme testovali výsledky na unikátny výživový doplnok a cieľovú skupinu žien nad 40 rokov, ktoré majú v záujmoch témy z oblasti zdravia. Cielenie bolo na celé Slovensko. Grafické prevedenie podkladového obrázku bolo rovnaké a taktiež samotný status k príspevku bol všade totožný. Taktiež použitý kredit a dĺžka trvania kampane bola rovnaká.

Jednotlivé prevedenia reklamy:

1. Podkladový obrázok bez textu ↴

Facebook status bez textu

2. Veľký nadpis v obrázku ↴

3. Použitie rozširujúceho podnadpisu ↴

4. Použitie CTA červeného tlačidla ↴

5. Použitie CTA zeleného tlačidla ↴

Výsledky testovania

Najúspešnejší príspevok v rámci nášho testovania „vyhral“ jednoznačne veľký nadpis v obrázku. Všetky ukazovatele a metriky ho predurčili za jednoznačného víťaza. Nárast bol oproti najmenej úspešnému až 60%. Čím som zároveň odpovedal na prvú otázku hypotézy. Z analýzy vyplýva, že je lepšie použiť väčší a výstižnejší text ako rozsiahlejší a menší. Paradoxne nám taktiež z testovania vychádza, že obmedzenie, ktoré Facebook uplatňuje na príspevky s textom s viac ako 20%-ným pokrytím, je síce účinné, no dosah a výsledky sú lepšie aj s týmto obmedzením. Ako nie veľmi efektívne sa nám taktiež ukázali príspevky, ktoré obsahovali CTA tlačidlo, no v porovnaní farieb sme zistili, že lepšie výsledky dosiiahol príspevok s červeným CTA tlačidlom. Nižšie je uvedená komplexná tabuľka výsledkov testovania. Záver z testovania si môžete spraviť vlastný, no upozorňujem že výsledok je platný len pre naše nastavenie a cieľovú skupinu.

vysledky ab testovania

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.