Aký význam majú farby v marketingu?

Obsah

Farby majú v marketingu dôležitejší význam ako si často myslíme. Ovplyvňujú rozhodnutie spotrebiteľa pri výbere produktov. Ich vplyv na človeka je subjektívny. Vyvolávajú emócie a spomienky, a zákazník na ne reaguje na základe predošlej skúsenosti a vlastných preferencií. Farby majú vplyv na to ako myslíme a ako sa správame. Výberom správnych farieb dokážeme ovplyvniť aj to, kam sa spotrebiteľ pozerá. Zle vybrané farby môžu spôsobiť zlú interpretáciu našej správy alebo poškodiť imidžu spoločnosti. V štúdii Vplyv farby v marketingu výskumníci zistili, že až 90% názorov na produkty môže súvisieť s farbou. Ďalšia štúdia poukazuje na to, že ľudský mozog preferuje farby, ktoré sa dajú ihneď rozoznať.

Zoznámme sa teda s teóriou farieb…

Teória farieb je výraz, ktorý sa používa na pomenovanie pravidiel a pokynov, ktoré sa vzťahujú na používanie farieb v umení a dizajne. Obsahuje rôzne schémy, ktorých dôraz sa kladie na vytvorenie esteticky príťažlivé a efektívne správy na vizuálnej a psychologickej úrovni. Moderná teória farieb je zväčša založená na farebnom kruhu Isaaca Newtona, ktorá poukazuje na tri kategórie farieb: primárne, sekundárne a terciárne.

Existujú tri primárne farby žltá, červená a modrá, z ktorých vznikajú ostatné farby – sekundárne.

Sekundárne farby vznikajú zmiešaním dvoch primárnych farieb. Z červenej a modrej nám vznikne fialová, z modrej a žltej zelená a z červenej a žltej oranžová.  

Terciárne farby vznikajú tiež z primárnych farieb a to dvoma spôsobmi. V prvom, farby nie sú zložené v rovnakom pomere – množstvo jednej farby musí prevažovať. V druhom sa zmiešavajú dve sekundárne farby. V anglickom jazyku sa tieto farby pomenúvajú spojením dvoch slov, napríklad red-purple, red-orange, yellow-green atď.

Na dosiahnutie harmónie farieb v rôznych dielach sa používajú farebné schémy. Najčastejšie sa používajú:

  • Analógové: založené na kombinácii farieb, ktoré sú na farebnom kruhu vedľa seba.
  • Komplementárne: kombinácia farieb, ktoré sa na farebnom kruhu nachádzajú oproti sebe. Tieto farby vytvárajú najväčší kontrast.
  • Split-complementary: kombinácia analógovej a komplementárnej schémy.
  • Triadické: použitie farieb, ktoré sú v rovnakej vzdialenosti od seba na farebnom kruhu.
  • Tetradic: použitie dvoch komplementárnych párov.

Farby a marketing…

Existuje zovšeobecnené chápanie toho, čo znamenajú konkrétne farby pre veľkú skupinu ľudí, pričom každá farba v nich vyvoláva pozitívne a negatívne emócie.

V marketingu je červená farba tá, ktorá najviac púta pozornosť. Jej význam sa spája so vzrušením, vášňou, nebezpečenstvom, energiou a aktivitou. V psychológii farieb je červená najintenzívnejšia. Najznámejšia značka, ktorá svoje meno vybudovala na červenej farbe je Coca-Cola. Ďalšie značky, ktoré pracujú s červenou sú napríklad Netflix, YouTube, H&M, Canon, Adobe a iné.

Oranžová farba predstavuje kreativitu, dobrodružstvo, entuziazmus, úspech a rovnováhu. Značky, ktoré pracujú s oranžovou farbou sú napríklad Amazon, Orange, MasterCard, Mozilla Firefox, Obi a iné.  Žltá farba sa najviac spája so slnkom a slnečným žiarením. Vyvoláva pocity šťastia, pozitivizmu, optimizmu, leta, ale aj varovaní. Okrem nás žltú používa aj Ikea, McDonald, Nikon, IMDB a iné.  Zelená farba sa najviac spája s prírodou a peniazmi. Ďalšími významami sú napríklad rast, plodnosť, zdravie alebo veľkorysosť. Negatívnym významom je závisť. Zelenú využívajú Starbucks, John Deer, Land Rover, Xbox a mnoho ďalších.  Modrá farba súvisí s morom a oblohou. Pocity, ktoré vyvoláva sú stabilita, harmónia, mier, pokoj, dôvera. Medzi negatívne patrí chlad alebo depresia. Využíva ju aj Facebook, Ford, Samsung, Nivea, Dell, Nokia, Volkswagen a iné.  Fialová farba je kráľovskou farbou. Jej význam súvisí s mocou, šľachtou, luxusom, múdrosťou a duchovnosťou. Niektorí vnímajú nadmerné používanie tejto farby ako arogantné. Medzi značky, ktoré používajú túto farbu patria FedEx, Yahoo, Benq, Milka alebo Cadberry.  Ružová farba sa viaže k významom okolo ženskosti, hravosti, nezrelosti a lásky. Farbu používajú prevažne značky, ktoré pracujú s produktmi pre ženský segment. Túto farbu nájdeme napríklad u značiek Telecom, Cosmopolitan, Victoria’s secret alebo Barbie. Biela farba zobrazuje nevinnosť, dobrotu, čistotu a pokoru. V negatívnom zmysle sa jej pripisujú vlastnosti ako chlad a sterilnosť.  S čiernou farbou sa spájajú významy tajomstvo, sila, elegancia alebo sofistikovanosť. Môže vyvolávať aj emócie ako smútok, či hnev. Šedá farba predstavuje neutralitu a rovnováhu. Šedú používa napríklad Wikipedia, Swarovski, Forbes, Nissan, Lexus, Mercedes-Benz alebo Apple.  Hnedá sa spája s významami ako pohodlie, bezpečnosť alebo príroda. Hnedú používajú Nespesso, M&M’s, UPS alebo Dreyers.

Je dobré poznať teóriu farieb, no musíme myslieť na to, že každý človek vníma farby inak. Pri budovaní brandu, vstupe na nový trh alebo pri tvorbe produktov, je vždy najlepšie testovať. Otestujte, na ktorú farbu publikum najlepšie reaguje a prispôsobte sa.

Pri budovaní brandingu značky sa netreba striktne držať farieb, ktoré sa používajú v danom segmente. Nebojte sa odlíšiť a možno si práve tým vybudujete vytúženú odlíšiteľnosť. Ale samozrejme všetko s mierou.

Tip na záver…

Existuje pomôcka pre dizajnérov s názvom Adobe Color. Je to nástroj, ktorý obsahuje množstvo funkcií a je určený na výber farieb a vytváranie farebných schém. S týmto nástrojom si jednoducho vyberiete alebo vytvoríte vlastnú paletu. Skúste to!

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.