Instagram testuje novú funkciu s názvom “Creator Insights”, ktorá má za cieľ zlepšiť spoluprácu medzi značkami a influencermi. Táto funkcia poskytuje značkám rýchly prehľad o výkone tvorcov za posledných 30 dní prostredníctvom kľúčových metrík, ako je nárast počtu sledovateľov, dosah účtov a angažovanosť účtov. Tieto ukazovatele umožňujú značkám rýchlo posúdiť potenciál influencera na marketingové kampane.

Transparentnosť a ochrana súkromia

Funkcia “Creator Insights” je momentálne dostupná len pre vybraných tvorcov a viditeľná pre účty značiek, čo naznačuje, že Instagram je v testovacej fáze. Ak sa funkcia osvedčí, môže výrazne zjednodušiť proces výberu vhodných partnerov pre značky a poskytnúť tvorcom nástroj na prezentáciu ich hodnoty.

Tvorcovia majú možnosť kontrolovať, či budú tieto údaje viditeľné na ich profile, čo zabezpečuje transparentnosť a ochranu súkromia. Je to podobné ako v prípade informácií zdieľaných na platforme Instagram Creator Marketplace, kde tvorcovia zdieľajú svoje údaje dobrovoľne.

Zjednodušenie spolupráce medzi značkami a tvorcami

Creator Insights môže potenciálne zlepšiť vzťahy medzi značkami a tvorcami tým, že zjednoduší identifikáciu vhodných partnerov na základe ich skutočného dosahu a angažovanosti. Značky môžu efektívnejšie vyhľadávať tvorcov, ktorí dokážu osloviť široké a aktívne publikum, čím sa zvýši efektivita marketingových kampaní.

Táto funkcia je súčasťou širšej snahy Instagramu podporovať tvorcov a poskytnúť im nástroje na lepšiu prezentáciu ich práce. Ak bude funkcia Creator Insights úspešná, môže to znamenať významný krok vpred v oblasti influencer marketingu, kde transparentnosť a presné údaje hrajú kľúčovú úlohu.

Významný krok v influencer marketingu

Instagram tiež pokračuje v rozširovaní svojho Creator Marketplace a zavádzaní nových funkcií, ktoré podporujú tvorcov v ich práci a umožňujú značkám s nimi efektívnejšie spolupracovať. Creator Insights je teda len jedným z mnohých krokov, ktoré Instagram podniká na podporu tejto rastúcej komunity.

Zdroj: https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-tests-creator-insights-profile-performance-brands/719065/