Marketingový slovník #1 A-G

Obsah

marketingový slovník od A-G

A

A/B testing – analytická technika, pri ktorej sa sleduje efektivita marketingového nástroja zmenou jeho premenných. Najčastejšie sa používa pri nadpisoch, textoch, obrázkoch, weboch či mailingu. Pri mailingu sa môžeme stretnúť aj s pojmom Split test.

Above the fold – časť webovej stránky, ktorá je viditeľná, ešte pred skrolovaním.

Ad block – nástroj využívaný na blokovanie reklám vo webových prehliadačoch.

Ad hoc – v marketingu tento pojem predstavuje jedinečný krátkodobý projekt zameraný na riešenie konkrétneho cieľa. Opakom ad hoc projektu je dlhodobý či priebežný projekt.

Ad recall – je metrika, ktorá vyjadruje zapamätanie si reklamy u sledovateľa. Najčastejšie sa získava formou výskumu, kedy sa respondentova pýtame či si konkrétnu reklamu vybavuje.

Affiliate – affiliate marketing je nástrojom výkonnostného marketingu. Chápeme pod ním súbor aktivít, založených na províznom predaji medzi inzerentom a publisherom.

ALT text – atribút HTML, ktorý poskytuje alternatívny text, kedy nie je možné zobraziť netextové prvky, ako napr. obrázky. Zjednodušene: predstavuje popis toho, čo vidíme na obrázku.

Ambient marketing – kreatívna forma zobrazovania reklamy neobvyklým spôsobom alebo na neobvyklých miestach. Cieľom je zvýšená miera zapamätateľnosti.

Anchor text – je text, ktorý je nositeľom hypertextového pripojenia. Najčastejšie sa v prehliadačoch alebo textových dokumentoch zobrazuje ako modrý podčiarknutý text.

API – Jedná sa o rozhranie, ktorým môžu medzi sebou komunikovať dve aplikácie a vymieňať si tak dáta. Prostredníctvom API kódu prepájame napríklad komunikovanie eshopu so službou Mailchimp.

B

B2B a B2C marketing – zatiaľ čo pri B2B marketingu oslovuje podnik svojimi marketingovými nástrojmi iný podnik, pri B2C marketingu oslovuje konečného spotrebiteľa /zákazníka.

Backlink – tiež spätný odkaz – predstavuje hypertextové prepojenie medzi 2 webmi. Ma obrovský význam pri zlepšovaní pozície vo vyhľadávačoch. Radí sa medzi top nástroje zlepšovania SEO.

Banner – predstavuje časť webu v tvare štvoruholníka, ktorá zobrazuje grafické prvky, obrázky alebo texty. Najčastejšie sa používa ako odkaz na inú webovú stránku inzerenta.

Banner blindness – neželaný efekt, kedy majú návštevníci webu tendenciu ignorovať bannerové reklamy, aj keď obsahujú informácie, ktoré hľadajú. Vzniká najčastejšie pri presýtení reklamou.

Barter – slúži na výmenu tovaru medzi podnikateľskými subjektmi bez finančnej kompenzácie.

Blog – Kedysi online denník v online prostredí, dnes „must have“ každého podniku, ktorý sa snaží o zlepšenie pozícií vo vyhľadávačoch. Slúži na informovanie jednotlivcov alebo verejnosti.

Bounce rate – jedna z najdôležitejších metrík online marketingu. Predstavuje mieru okamžitých odchodov z webu, prípadne mieru nedoručených mailov v rámci email marketingu.

Button – malý grafický prvok na webe, ktorého cieľom je odkazovať na inú webovú stránku.

Buzzword – obľúbené slovo alebo fráza, ktorá slúži skôr na zapôsobenie, ako na vysvetlenie. Napr. swag, hype, selfie…

Brand awareness – znalosť značky v cieľovej skupine. Cieľom je dosiahnuť aby si ľudia/zákazníci značku úspešne zapamätali a priradili k produktu.

Browser – prehliadač – je nástroj služiaci na preskúmanie obsahu na internete. Poznáme prehliadače ako Safari, Google Chrome atď…

C

Cache – je dočasná alebo iným slovom vyrovnávacia pamäť, ktorá ukladá údaje z prvej návštevy web stránky. Cieľom ukladania údajov je rýchlejšie načítanie webu pri ďalšej návšteve.

CAC – Customer Acquisition Cost – sumárne náklady na jedného zákazníka, vynaložené s cieľom predať služby alebo produky.

Churn rate – vyjadruje pomer folowerov alebo zákazníkov, ktorý zrušia alebo neobnovia sledovanie značky počas vopred stanoveného obdobia.

Cloud – služba v online prostredí, umožňujúca ukladanie, analýzu alebo iné výpočtové služby.

CLV – Customer Lifetime Value – predstavuje celkovú sumu peňazí, ktorú zákazník pravdepodobne minie vo vašom podnikaní.

CMS systém – Content Management System – systém/webová aplikácia umožňujúca vytváranie a úpravu webu bez znalosti programovania. Najznámejším CMS systémom je WordPress.

Cookies – krátke textové súbory ukladané v počítači prostredníctvom webového prehliadača. Slúžia pre lepšiu a rýchlejšiu identifikáciu internetového užívateľa. Najčastejšie sa používajú pri webovej analytike.

Copywriting – predstavuje proces písania reklamných textov a propagačných materiálov, ktorých cieľom je predávať služby a produkty.

CPA – Cost Per Action – platobný model spoplatnenia reklamy, pri ktorom je platba založená výlučne na realizovaných aktivitách – akciách alebo konverziách zákazníka. Podobnou metódou je CPL, kde platíme za Leady.

CPC – Cost Per Click – predstavuje sumu, ktorú zaplatíte zakaždým, keď niekto klikne na vašu reklamu.

CPM – Cost Per Mille – stratégia ponúkania cien, ktorá predstavuje cenu za tisíc zobrazení reklamy na jednej webovej stránke.

CPV – Cost Per View – predstavuje cenu za skutočné zobrazenie videa. Definícia „zobrazenia“ sa však líši od poskytovateľov služieb. V Google Ads sa za zobrazenie považuje zhliadnutie aspoň 30 sekúnd videa (alebo celé video, ak je kratšie ako 30 sekúnd) alebo interakcia s videom.

CRO – Conversion Rate Optimization – snaha o optimalizáciu konverzného pomeru na webe. Teda počet potenciálnych zákazníkov, ktorí vykonajú požadovanú akciu.

CTA – Call To Action – Prvky CTA výzývajú návštevníka webu k akcii. Napr. pri Buttonoch je požadovaná akcia kliknutie.

CTR – Click Trought Rate – predstavuje mieru prekliknutia z online inzercie do cieľa inzercie.

D

Description tag – krátky text, ktorý popisuje obsah stránky. Jeho dĺžka by mala byť v ideálnom prípade cca 140 znakov vrátane medzier.

Design manual – ucelený súbor prvkov vizuálnej identity spoločnosti. Obsahuje štandardy ako má vyzerať logo, písma, farby, slogan a rôzne grafické motívy a vzory. Súčasťou je aj grafika firemných tlačovín.

Doména – textová náhrada IP adresy servera. Zjednodušene, doména je jedinečný názov/ identifikátor na internete označovaný  www..

Dropshipping – je forma obchodného vzťahu medzi predajcom a dodávateľom. Pradajca nie je nútený držať skladové zásoby, nakoľko tovar vyrába, skladuje, balí a expeduje zákazníkovi priamo výrobca. Predajca takto obchoduje s tovarom, ktorý reálne ani nevidí.

E

E-commerce – tiež elektronický alebo internetový obchod, ktorý umožňuje nákup a predaj tovaru alebo služieb, ale tiež aj prenos finančných prostriedkov  prostredníctvom internetu.

Email marketing – je to marketingový kanál, ktorý prezentuje služby alebo tovar prostredníctom e-mailu, zaslaného na konkrétny zoznam adries.

Ezine – elektronický časopis šíriteľný v online priestore prostredníctvom webovej stránky alebo e-mailu.

F

Facebook – to vážne ?

Facebook Business Manager – Nástroj od spoločnosti Facebook, kde môžete spravovať všetky svoje marketingové a reklamné aktivity na Facebooku.

Facebook Pixel – javascriptový kód, ktorý pomáha cieliť reklamy na Facebooku. Tento kód totiž zbiera informácie o návštevníkoch vášho webu a následne vytvára skupiny, na ktoré môžete opätovne cieliť reklamu.

Favicon – je obrázok s rozmermi max 32×32 pixelov, ktorý sa zobrazuje na záložke webovej stránky v prehliadači.

Funnel – tiež marketing alebo sales funnel – je akási vizualizácia mapujúca priebeh cesty vašich zákazníkov od objavenia vášho e-shopu až ku konverzii.

G

Gamifkácia – je marketingová technika, kedy je do neherných systémov vložený herný alebo zábavný prvok s cieľom nadviazať kontakt so zákazníkmi a inšpirovať ich k spolupráci či interakcii.

GDPR – súbor pravidiel, ktoré navrhla a schválila Európska únia s cieľom zaistiť väčšiu bezpečnosť osobných údajov.

Geo targeting – je metóda doručovania reklamného obsahu návštevníkovi na základe jeho geografickej polohy. 

Google ad extensions – známe tiež aj ako rozšírenia reklám v službe Google Ads pomáhajú vyniknúť vaším reklamám a prilákať tak viac potenciálnych zákazníkov.

Google Ads – reklamný systém/platforma spoločnosti Google umožňujúca vytvárať, riadiť a optimalizovať reklamy vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Google AdSense – služba spoločnosti Google, ktorá ponúka prácu s reklamným priestorom. Majiteľovi webu umožňuje zobrazovanie reklám na základe obsahu a návštevníkov.

Google Analytics – je nástroj spoločnosti Google, ktorý umožňuje vlastníkom webových stránok získavať štatistické dáta o využívaní ich webových stránok.

Google Data Studio – bezplatný nástroj od spoločnosti Google, ktorý umožňuje vytvárať vlastné reporty s údajmi z ostatných služieb spoločnosti Google a externých zdrojov.

Google My Business – tiež známy ako Google moja firma je bezplatný nástroj spoločnosti Google pre lokálne zviditeľnenie firmy.

Google Search Console – je bezplatný nástroj spoločnosti Google, ktorý umožňuje vlastníkovy webových stránok pozrieť na svoj web očami vyhľadávača.

Google Tag Manager – je bezplatný nástroj spoločnosti Google, ktorý sa používa sa na správu meracích kódov na webovej stránke.

Guerilla marketing – predstavuje taký typ marketingovej stratégie, ktorý sa snaží maximalizovať efekt reklamy využívaním netradičných nástrojov aj s minimálnym rozpočtom.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.