S čiarkami sa človek nenarodí. Viete, kedy ich písať?

Obsah

S čiarkami sa človek nenarodí. Viete, kedy ich písať?

Čiarky a ypsilony vedia pekne potrápiť nejedného človeka. Existuje množstvo pravidiel v slovenčine, ktoré ak budete ovládať, budete profesionál v písaní čiarok. Viete, o akých základných pravidlách hovoríme?

Čiarky pred priraďovacími spojkami

Už na základnej škole sa žiaci učia toto základné pravidlo. Pred spojkami a, i, aj, ani, alebo, či sa čiarky nepíšu. Avšak poznáme výnimky. Ak sa tieto spojky i, aj, ani, alebo, či vo vete nachádzajú dvakrát a viac, pred každou ďalšou sa už čiarky píšu. Uvediem príklad:

Aj bol smädný, aj bol hladný, aj bol unavený.

Alebo sa poponáhľaš, alebo zostaneš doma.

Ďalšia výnimka je aj pri spojke či. Ak je možné vo vete spojku či nahradiť spojkou alebo, v tom prípade sa spojka či stane priraďovacou spojkou a my čiarku písať nebudeme. Avšak, ak ju nahradiť nevieme, pôjde o podraďovaciu spojku a my čiarku písať budeme. Príklad?

Prídeš dnes či neprídeš? –  priraďovacia spojka.

Povedz mi, či dnes prídeš. – podraďovacia spojka.

Čiarky pred spojkou A

Spojku a môžeme určite zaradiť medzi tie najzradnejšie spojky. Človek by si myslel, že pred ňou sa čiarka nebude písať nikdy, a to je chyba. Hoci sa na ňu nevzťahuje pravidlo písania čiarky pred každou ďalšou, avšak práve spojka a má niekoľko iných výnimiek.

Výnimka č. 1: Ak je spojka a v spojení a teda, a preto, a tak, čiže vyjadrujú tieto spojky vo vete dôsledkový vzťah, čiarku pred nich písať budeme. Príklad: Má dnes veľa práce, a preto nepríde.

Výnimka č. 2: Ak je spojka a v spojení a predsa, a pritom, a jednako, čiže vedľajšia veta bude vyjadrovať odporovací vzťah, čiarku pred nich písať budeme. Príklad: Nemusel prísť, a predsa prišiel.

Výnimka č. 3: Ak je spojka v spojení a to, čiže toto spojenie bude bližšie vysvetľovať alebo uvádzať dôvod výpovede, čiarku písať budeme. Príklad: Dnes prišli viacerí, a to Peter, Julka a Martin.
Avšak, ak výraz a to plní len jednoduché spojenie A + zámeno TO, vtedy čiarku nepíšeme. Príklad: Prišla Zdena a to ju potešilo.

Výnimka č. 4: Ak je za spojku a vložená vedľajšia veta, čiarku píšeme. Príklad: Prišiel dnes, a ak bude pekne, ostane tu celý týždeň.

Čiarky pred podraďovacími spojkami

Na rozdiel od spojky a sú práve podraďovacie spojky tie najvďačnejšie, pretože pred nimi sa čiarka píše vždy. Najčastejšie využívané podraďovacie spojky sú: že, aby, lebo, pretože, preto, keď, ak, keby, keďže a iné. Príklad: Povedal, že dnes nepríde. Povedal to preto, aby si nebola smutná.

V prípade porovnávacích spojok ako, než, sťa, ani čiarku nepíšeme. Prišiel rýchlo ako gepard.

Výnimka č. 1: Ak týmito spojka nič neporovnávame, prípadne nejde v nich o prirovnanie a skôr spájajú vety v podraďovacom súvetí, potom čiarku pred nimi píšeme. Príklad: Prišiel skôr, než som čakala.

Čiarky v jednoduchých vetách

Okrem súvetí poznáme aj jednoduché vety, v ktorých sa tiež čiarky písať môžu alebo musia. Ide väčšinou o prípady, ako je oslovenie, pozdrav, citoslovce, prístavok, hodnotiaca častica, viacnásobný vetný člen, vytýčený vetný člen a vsuvka. Príklad?

Oslovenie: Prišiel som, Petra, lebo som ťa chcel vidieť.

Pozdrav: Ahoj, prídeš dnes?

Citoslovce: Aha, veď už som prišiel.

Prístavok: Bratislava, hlavné mesto Slovenska, má najviac obyvateľov.

Hodnotiaca častica: To by sa ti, pravda, veľmi páčilo, keby som prišiel.

Viacnásobný vetný člen: Na východnom Slovensku žijú milí, pracovití, obetaví ľudia.

Vytýčený vetný člen: Peter, ten vždy príde načas.

Vsuvka: Zatiaľ som, poviem pravdu, nikdy neprišiel načas.

Niet divu, prečo sa slovenský jazyk radí medzi tie najťažšie jazyky na svete. Samozrejme, existuje mnoho ďalších výnimiek, aj v písaní čiarok, ktoré to potvrdzujú. Viete o ďalších z nich? Pokojne nám dajte vedieť alebo ak ste našli niekde chybu, napíšte nám.

Miriama Fornadeľová
Miriama Fornadeľová
Copywriter & PPC specialist

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.