S príchodom umelej inteligencie (AI) sa začínajú objavovať nové pojmy, ktoré si rýchlo nachádzajú miesto v našom slovníku. Jedným z týchto pojmov je „prompt”. Čo však tento termín znamená a prečo je taký dôležitý v kontexte umelej inteligencie?

Čo je to prompt?

Prompt, v preklade „výzva” alebo „podnet”, je termín, ktorý sa používa na označenie textu alebo iného vstupu, ktorý zadávame do AI systému, aby sme dostali požadovanú odpoveď alebo akciu. Jednoducho povedané, prompt je to, čo zadáte, keď komunikujete s AI modelom, ako je napríklad ChatGPT, aby ste získali relevantné informácie alebo riešenia.

Prečo je prompt dôležitý?

Kvalita a presnosť promptu môžu výrazne ovplyvniť výsledky, ktoré dostanete od systému umelej inteligencie. Dobre formulovaný prompt môže viesť k presnejším a relevantnejším odpovediam, zatiaľ čo nejasný alebo neúplný prompt vedie neuspokojivým výsledkom. Preto je dôležité pochopiť, ako správne vytvárať a formulovať prompty.

Ako vytvoriť efektívny prompt?

Pri vytváraní efektívneho promptu je dôležité sa zamerať na niekoľko dôležitých faktorov:

 • Buďte konkrétni: Čím presnejšie a jasnejšie definujete, čo potrebujete, tým lepšie výsledky získate. Napríklad, namiesto „Napíš blog o marketingu.” je lepšie povedať „Napíš blog o tom, ako AI mení moderné marketingové stratégie.”
 • Používajte správne kľúčové slová: AI modely reagujú na kľúčové slová a frázy. Uistite sa, že používate relevantné termíny, ktoré presne popisujú váš dotaz.
 • Poskytnite kontext: Ak je to potrebné, poskytnite umelej inteligencii viac informácií alebo kontextu. Napríklad, ak žiadate o radu pre marketingovú kampaň, môžete uviesť detaily o cieľovom publiku, produktoch alebo službách, ktoré propagujete.

Prompty v marketingu – kde a ako ich využiť?

Prompty majú široké uplatnenie v rôznych oblastiach marketingu. Vďaka nim môžu marketéri optimalizovať svoje stratégie, zvýšiť efektivitu a dosiahnuť lepšie výsledky. Pozrime sa na konkrétne príklady využitia promptov v marketingu:

Tvorba obsahu

 • Generovanie článkov a blogov: AI vám môže pomôcť pri písaní článkov, blogových príspevkov a iného textového obsahu. Promptom môžete špecifikovať tému, tón, dĺžku a cieľové publikum, aby ste získali relevantný a kvalitný obsah.
 • Sociálne médiá: Prompty viete využiť aj na vytváranie príspevkov na sociálnych médiách. AI vie generovať pútavé titulky, príspevky a dokonca aj odpovede na komentáre, čím šetrí čas a zvyšuje angažovanosť.

Analýza dát

 • Analýza trhu: Pomocou promptov môžete žiadať umelú inteligenciu o analýzu veľkých množstiev dát a získavanie kľúčových informácií o trendoch, konkurencii a spotrebiteľskom správaní.
 • Prediktívna analýza: Prompty môžete použiť na predpovedanie budúcich trendov a správania zákazníkov na základe historických dát, čo pomáha pri strategickom plánovaní.

Zákaznícka podpora

 • Chatboty: Prompty sú základom pre tréning chatbotov, ktorí môžu poskytovať zákaznícku podporu 24/7. Správne formulované prompty zabezpečujú, že chatboty poskytujú presné a užitočné informácie.
 • Automatizované odpovede: AI môžete použiť na automatizáciu odpovedí na často kladené otázky, čím uľahčíte prácu zákazníckej podpore a zlepšíte zákaznícku skúsenosť.

Personalizácia

 • Personalizovaný marketing: Prompty umožňujú AI generovať personalizované odporúčania produktov, emaily a marketingové kampane na základe individuálnych preferencií a správania zákazníkov.
 • Dynamic content: Pomocou promptov môžete vytvárať dynamický obsah, ktorý sa mení na základe interakcií a záujmov užívateľov v reálnom čase.

Optimalizácia kampaní

 • SEO a SEM: Prompty vám môžu pomôcť pri generovaní relevantných kľúčových slov, meta popisov a nadpisov a optimalizovaného obsahu pre vyhľadávače, čím sa zvýši viditeľnosť vašich webových stránok.
 • A/B testovanie: Pomocou AI môžete automatizovať a analyzovať výsledky A/B testov, čo vám môže pomôcť pri optimalizovaní reklamných kampaní a marketingových stratégií.

Kreativita

 • Generovanie nápadov: Prompty môžete taktiež použiť na brainstorming a generovanie kreatívnych nápadov pre marketingové kampane, reklamy a propagačné aktivity.
 • Vizualizácie: AI môže na základe promptov vytvárať vizuálne návrhy, grafiku a dokonca aj videá, ktoré sú prispôsobené konkrétnym marketingovým cieľom.

Prompty sú neoceniteľným nástrojom v modernom marketingu. Správne využitie promptov môže marketérom pomôcť zvýšiť produktivitu, zlepšiť zákaznícku skúsenosť a dosiahnuť lepšie výsledky v ich kampaniach. Ako technológia AI pokračuje vo vývoji, možnosti a efektívnosť využitia promptov budú len rásť.

Príklady promptov v praxi

Nie ste s výsledkami umelej inteligencie spokojní? Tu sú niektoré príklady, ako rôzne formulácie promptov môžu viesť k odlišným výsledkom:

 • Jednoduchý prompt: „Aké sú najnovšie trendy v marketingu?”
  Odpoveď AI: „Najnovšie trendy v marketingu zahŕňajú personalizáciu obsahu, využívanie umelej inteligencie a zvýšené zameranie na zákaznícku skúsenosť.”
 • Komplexný prompt: „Aké sú najnovšie trendy v marketingu pre e-commerce spoločnosti zamerané na mladých dospelých?”

Odpoveď AI: „Pre e-commerce spoločnosti zamerané na mladých dospelých sú najnovšími trendmi využívanie influencer marketingu, tvorba autentického a interaktívneho obsahu na sociálnych médiách, ako aj integrácia rozšírenej reality pre lepší zážitok z nakupovania.”

Okrem jednoduchých a komplexných promptov rozoznávame aj „rich prompt“ a „specific prompt“.

Bohatý prompt (Rich prompt)

Bohatý prompt je detailne formulovaný vstup, ktorý poskytuje AI modelu veľké množstvo informácií a kontextu. Tento typ promptu často zahŕňa viacero aspektov témy, jasne definované požiadavky a podrobnosti, ktoré pomáhajú AI lepšie pochopiť úlohu a generovať presnejšie a relevantnejšie odpovede.

Špecifický prompt (Specific prompt)

Špecifický prompt je presne a jasne formulovaný vstup, ktorý sa zameriava na konkrétny aspekt alebo úlohu. Tento typ promptu poskytuje AI modelu veľmi konkrétne pokyny, čím minimalizuje nejasnosti a zvyšuje pravdepodobnosť, že výsledok bude presne zodpovedať požiadavkám.

prompt v chatgpt

Využívajte prompty v marketingu na zefektívnenie práce

Prompt je kľúčovým elementom v interakcii s AI technológiami. Schopnosť vytvárať efektívne a presné prompty môže výrazne zlepšiť kvalitu výsledkov, ktoré získate od AI systémov. Pri zadávaní tých správnych promptov je dôležité sa neustále zdokonaľovať, pretože umelá inteligencia sa stáva čoraz dôležitejším nástrojom v marketingovom odvetví. Nezabudnite, že správny prompt je prvým krokom k získaniu relevantných a užitočných informácií, ktoré môžu podporiť vaše marketingové stratégie a rozhodnutia.