App Store Optimalization (ASO): Tipy, ako zviditeľniť aplikáciu v Google Play a App Store

Obsah

Máte krásnu a funkčnú aplikáciu a chcete ju pridať do obchodov App Store a Google Play? Myslite na každý detail, funkcie a texty, ktoré pri zverejnení použijete. Práve optimalizácia textov a obrázkov je v tomto prípade dôležitejšia, než si myslíte a môže ovplyvniť aj pozíciu a hodnotenie vašej aplikácie. V tomto článku vám preto spíšeme pár tipov, ako zviditeľniť svoju aplikáciu.

Optimalizujte aplikácie v obchodoch App Store a Google Play

Chcete ukázať svoju aplikáciu svetu? APO alebo App Store Optimalization je optimalizácia zoznamu aplikácií, ktorá pomáha zlepšiť hodnotenie vašej aplikácie v obchodoch pre Android a iOS systém. Pokiaľ teda chcete svoju aplikáciu uviesť na trh a zverejniť ju v Google Play alebo App Store, je potrebné sa zamerať na niekoľko faktorov, aby bola aplikácia viditeľná. Zvýšením počtu zobrazení si ju tak používatelia budú môcť stiahnuť do svojich zariadení. Pokiaľ však poznáte SEO (Search engine optimalization), potom s APO nebudete mať problém. Ide o akési prepojenie, keďže aj obchody v mobilných zariadeniach fungujú na princípe vyhľadávania.

zobrazenie aplikácie v google play na desktope
Zobrazenie aplikácie Instagram v Google Play na desktope

Organická optimalizácia aplikácií – ASO

Hlavnou úlohou a zložkou ASO je optimalizácia organického vyhľadávania a integrácia obchodov s aplikáciami v rámci širšieho organického marketingového mixu. Čo sa týka APO, zamerať by ste sa predovšetkým mali na:

 • Optimalizácia názvu, názvu a adresy URL aplikácie
 • Výskum kľúčových slov pre ASO
 • Generovanie a spracovanie hodnotenia aplikácií a recenzií
 • Priame prepojenie v rámci mobilných aplikácií
 • Indexácia aplikácií v Google SERPs (stránky s výsledkami vyhľadávacieho nástroja)
  • Optimalizácia miery prekliknutia (CTR)

Všetky tieto oblasti a faktory spolu úzko súvisia, no vďaka nim môžete podporiť nielen svoje zisky, ale efektívnejšie dosahovať svoje ciele.

Optimalizácia názvu a adresy URL aplikácie

Názov vašej aplikácie by mal odrážať základné kľúčové slová, ktoré popisujú vašu aplikáciu. Je dôležité, aby názov pozostával z kľúčových slov, ktoré majú najvyššiu hodnotu a odrážali správanie používateľov pri vyhľadávaní. Pozor však na to, pri názve je potrebné dodržiavať stanovený počet znakov. Kľúčové slová nezabudnite zahrnúť aj do URL adresy aplikácie. Vďaka tomu vás používatelia rýchlejšie nájdu.

 • App Store – maximálny počet znakov  v názve a titulkoch je 30, pričom na niektorých zariadeniach je viditeľných len 19 znakov z názvu a 25 z titulkov.
 • Google Play – povoľuje maximálny počet znakov v názve na 50, pričom viditeľných je 22 znakov.
Zobrazenie aplikácie Instagram v Apple App Store na desktope
Zobrazenie aplikácie Instagram v Apple App Store na desktope

Výskum kľúčových slov pre ASO

Pre ASO je nevyhnutné vytvoriť si správnu analýzu kľúčových slov. Je však potrebné tieto kľúčové slová pravidelne meniť podľa aktuálneho dopytu používateľov. Na optimalizáciu kľúčových slov môžete použiť rôzne nástroje. Následne tieto relevantné kľúčové slová zahrňte do názvu, ale aj popisu aplikácie. V prípade App Store je taktiež možné nastaviť 10 kľúčových slov. Odporúčame nepoužívať všeobecné kľúčové slová.

Generovanie a spracovanie hodnotenia aplikácií a recenzií

Hodnotenia vašej aplikácie vzbudzujú u ľudí dôveryhodnosť. Ide však aj o hodnotiaci signál pre obchody s aplikáciami. Na objeme a aktuálnosti hodnotení v tomto prípade veľmi záleží. Čím viac a novších recenzií a hodnotení dostanete, tým vám obchod organicky zvýši vašu pozíciu. Je dôležité mať nielen aktuálne recenzie, ale tiež odpovedať na ne a zapájať sa do diskusií.

Priame prepojenie v rámci mobilných aplikácií

V rámci prepojenia mobilných aplikácií bude vaša aplikácia jednoduchšia na stiahnutie. Áno, to je ďalší faktor, ktorý môže podporiť vaše ASO aplikácie. Čím viac bude mať vaša aplikácia stiahnutí, tým sa bude zobrazovať na vyššej pozícii.

Optimalizácia popisu aplikácie

Zvýšenie objemu stiahnutí však dosiahnete aj tým, že splníte všetky faktory. Nezabudnite napríklad na pridanie obrázkov, ale aj správneho popisu.

 • App Store – popis aplikácie môže mať maximálne 4000 znakov. Okrem kľúčových slov by ste v texte mali zhrnúť všetky výhody aplikácie a čím sa appka zaoberá. Text vizuálne rozčleňte, pokojne do odrážok. Text nesmie obsahovať emoji.
 • Google Play – popis aplikácie v Google Play môže mať maximálne 4000 znakov. Text však môže obsahovať emoji, čo vizuálne môže používateľov prilákať.


Svoju aplikáciu nezabudnite prepojiť a integrovať aj cez vaše ostatné marketingové kanály, čím podporíte stiahnutie aplikácie. Čím lepšie dokážete kombinovať marketingové kanály a sledovať interakcie medzi nimi, tým väčšia je vaša schopnosť ich ovplyvniť. Stiahnutie aplikácie môžete podporiť aj CTA prvkom, teda Výzvou na akciu, ktorú môžete umiestniť na koniec popisu.

Zobrazenie aplikácie Instagram v Google Play na mobile
Zobrazenie aplikácie Instagram v Google Play na mobile

Pravidelne aktualizujte svoju aplikáciu

Najvýkonnejšie aplikácie v obchodoch Google Play a App Store sú tie, ktoré sú pravidelne aktualizované. Navyše aktualizované aplikácie majú vyššiu tendenciu získavať pozitívnejšie recenzie. Apple App Store aj Google Play Store taktiež berú do úvahy pravidelnosť aktualizácií aplikácií ako súčasť hodnotiaceho algoritmu. Pri aktualizácii si však spomeňte, že ak vykonáte zmenu, môže 2 týždne trvať, kým ju obchod schváli. Preto si vždy po sebe skontrolujte všetky nadpisy, popisy, titulky a podobne. Pretože pokiaľ opäť odošlete aplikáciu na schválenie, môže byť 2 týždne v ďalšom schvaľovacom procese.

5 tipov na optimalizáciu ASO

1. Používajte kľúčové slová v obchode s aplikáciami v názve appky, v názve URL, popise a súvisiacich poliach vašej aplikácie. Venujte veľkú pozornosť kvalite svojho textu, vyvarujte sa chybám a preklepom a radšej nechajte niekoho iného, aby to po vás ešte raz skontroloval.

2. Spôsob, akým prezentujete svoju produktovú stránku v obchode s aplikáciami, bude mať veľký vplyv na hodnotu konverzného pomeru (stiahnutia), ktoré zo stránky získate.

3. Miniatúrne obrázky a snímky obrazovky použité na propagáciu vašej aplikácie v obchodoch s aplikáciami priamo ovplyvnia miery prekliknutia (MP) zobrazení v porovnaní s kliknutiami na ďalšie stránky aplikácie.

4. Robte A/B testovanie v obchode s aplikáciami, aby ste zlepšili všetky kľúčové metriky.
5. Presvedčte používateľov, aby si stiahli vašu aplikáciu, predveďte výhody aplikácie a dôvody, prečo by si ju práve oni mali do svojich zariadení stiahnuť.

Zobrazenie aplikácie Instagram v App Store na mobile
Zobrazenie aplikácie Instagram v App Store na mobile

Chyby, ktorým by ste sa mali vyhnúť

Na záver vám ponúkame pár tipov, ktorým by ste sa mali vyhnúť.

 • Vašu aplikáciu spočiatku nikto nepozná. Preto musíte vytvoriť taký text, vďaka ktorému zákazníci už za 1 sekundu pochopia, na čo vaša aplikácia slúži. Už v názve môžete použiť to najvýstižnejšie slovo.
 • Nepoužívajte príliš krátke ani príliš dlhé texty. Všetky texty by ste mali optimalizovať podľa vopred stanovenej dĺžky.
 • Používajte reprezentatívne obrázky a screenshoty svojej aplikácie.
 • Nezabúdajte svoju aplikáciu predať.

Optimalizujte svoju aplikáciu v obchodoch Google Play a App Store podľa všetkých stanovených faktorov. Vďaka tomu bude vaša aplikácia patriť medzi tie najsťahovanejšie.

Našli ste v článku chybu? Neváhajte a kontaktujte nás.

Miriama Fornadeľová
Miriama Fornadeľová
Copywriter & PPC specialist

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.