Už sa vám stalo, že ste sa trápili s tvorbou meta nadpisov a popisov a na konci dňa ste zistili, že vám ich Google skrátil? Nie ste sami. V tomto článku sa práve pozrieme na to, akú odporúčanú dĺžku majú mať meta nadpisy a meta popisky. Poďme na to!

Dĺžka meta nadpisov

Meta nadpis, po anglicky meta title alebo title tag, je rovnako ako meta popis HTML element, ktorý definuje nadpis vašej stránky. Nadpis je zobrazovaný vo výsledkoch vyhľadávania a patri medzi hlavné faktory, na základe ktorého používateľ klikne na daný odkaz.

Optimálna dĺžka meta nadpisov je 55 až 60 znakov vrátane medzier. Aj keď Google vyhlásil, že dĺžku nadpisov zvýši na 70 – 72 znakov, z praxe sme si všimli, že na desktopoch Google najčastejšie skracuje nadpisy dlhšie ako 60 až 62 znakov. Na mobilných zariadeniach je dĺžka, pri ktorej Google skracuje meta titulok väčšia a to až 78 znakov. Samozrejme, Google pri rozhodovaní, či nadpis skráti alebo nie, nepočíta znaky, ale zameriava sa na pixely, teda koľko pixelov zaberie nadpis. Avšak, pre lepšie pochopenie sa tieto pixely premieňajú na počet znakov.

Ak by ste chceli využiť čo najväčší počet znakov, mali by ste vytvoriť titulok prioritne napísaný pre mobilné zariadenie, teda s maximálnym počtom znakov 78. Avšak, nezabudnite, že pri desktopoch sa tento nadpis skráti. Hlavné kľúčové slová teda vložte na začiatok.

Desktop
Pôvodná dĺžka meta nadpisu: 73 znakov
Skrátená dĺžka meta nadpisu: 54 znakov
Mobil
Pôvodná dĺžka meta nadpisu: 73 znakov
Skrátená dĺžka meta nadpisu: 73 znakov

 

Dĺžka meta popiskov

Meta popis, po anglicky meta description, je HTML atribút, ktorý stručne popisuje obsah webovej stránky. Vyhľadávače ho následne zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania, aby používateľ vedel, čo môže očakávať, ak na daný odkaz klikne. Spoločnosť Google sa bude tento rok zameriavať na dynamické vypĺňanie meta popisu na základe vyhľadávacieho dopytu. Avšak, stále by ste mali mať predefinovaný meta popisok.

Dĺžka meta popisu nie je v podstate limitovaná. Aspoň to tvrdí Google v jednom zo svojích článkov. Meta popisok sa skráti podľa potreby, najčastejšie na základe šírky zariadenia, ktoré používame. Avšak, je tu nejaká hranica, kedy Google najčastejšie skracuje meta popisky. Keď tvoríte meta popisok mal by mať dĺžku 150 – 160 znakov (vrátane medzier). Ako som už spomínal, Google najčastejšie skracuje popisky dlhšie ako 160 znakov. Nezabudnite tiež, že meta popisok je v mobile kratší ako na desktope. Čo sme spozorovali my? Na mobilných zariadeniach sa zobrazuje o dĺžke 130 znakov. Rovnako ako pri tvorbe nadpisu majte na pamäti, že keď tvoríte meta popisok hlavnú myšlienku, resp. kľúčové slová, vložte na začiatok.

Desktop
Pôvodná dĺžka meta popisu: 160 znakov
Skrátená dĺžka meta popisu: 135 znakov
Mobil
Pôvodná dĺžka meta popisu: 160 znakov
Skrátená dĺžka meta popisu: 113 znakov